Ochrana vjazdov Elix s.r.o., Jakubov

Systém plne automaticky stráži 24 hodín denne bezpečnosť vonkajších plôch. Už pri dopade prvej snehovej vločky systém rozpozná nebezpečenstvo a začína plochy chrániť.

Výhody systému ochrany vjazdov:

 • 10 rokov predĺžená záruka na vykurovacie káble Line™T30.
 • Predchádzame úrazom a haváriám. Vjazdy, chodníky a schody sú bez námrazy a snehu.
 • Nízke prevádzkové náklady zaisťuje presný termostat.
 • Chráni len vtedy, keď je to potrebné.
 • Fungujete bez manuálnej práce.
 • Komplexný systém od jednej spoločnosti.

Základné technické údaje

 • Pretože každá chránená plocha je originálna, vykurovací kábel alebo vykurovacia rohož sa vyberá presne podľa návrhu.
 • Na základe výskumu inštalujte 300 W/m².
 • Zmerajte si chránenú plochu a vyberte si z prospektu vhodnú dĺžku kábla. Väčšiu plochu poskladáte ako skladačku Lego z viacerých káblov.
 • Ďalšia možnosť je použiť inteligentné - samoregulačné vykurovacie káble.
 • Na uchytenie vykurovacích káblov na plochu sa používajú montážne pásy pre rýchlu montáž.

Automatická regulácia pre ochranu plôch

 • Automatickú prevádzku zaisťuje komfortná programovacia jednotka s teplotným a vlhkostným senzorom. Systém sa zapne až vtedy, keď teplota chránenej plochy dosiahne kritické mrznúce hodnoty a je zaznamenaná vlhkosť.
 • Inak roztopenie snehu a námrazy zabezpečí príroda sama bezplatne.
 • Pre návrh celého systému a výpočet ročnej spotreby kontaktujte najbližšieho špecialistu spoločnosti teplá podlaha.

Vyberte si jeden z našich šikovných termostatov určených pre vonkajšie aplikácie: