Ochrana potrubia Elix s.r.o., Jakubov

ochrana_potrubi_01.jpg

Najpoužívanejšie samoregulačné káble pre ochranu potrubia:

Line™Samoreg10W/10°C

Samoregulačný kábel s výkonom 10 W/m pri 10 °C, alebo Line™SamoregF10W/10°C *. Písmeno F znamená fluórpolymérovú (teflonovú) izoláciu. Kábel je vhodný do agresívneho prostredia.

Line™ Samoreg25W/10°C

Samoregulačný kábel s výkonom 25 W/m pri 10 °C, alebo Line™SamoregF25W/10°C *.

SADA 03 - Samozmršťovacia spojka a koncovka

sa používa na spájanie samoregulačného kábla a prívodného elektrického vodiča a ukončenie kábla. Touto sadou môžeme spojiť i dva kratšie samoregulačné káble. Nie je povolená do výbušného prostredia.

Pre návrh optimálnej regulácie kontaktujte nášho špecialistu značky teplá podlaha.

Naše inteligentné systémy ochrany potrubia pred zamrznutím a pre jeho temperovanie sú určené pre domácnosti ako aj do priemyselných objektov. Máme optimálne riešenie pre všetky prípady, a to i vrátane prostredia s výbušnou prevádzkou.

Výhody ochrany potrubia samoregulačným (inteligentným) vykurovacím káblom:

  • Voda potečie v potrubí i v mínusových teplotách.
  • Potrubie je chránené pred poškodením. Tak je možné predísť nákladom na opravy alebo odstávkam vo výrobe. 
  • Spoľahlivosť je preverená dlhoročnou praxou.
  • Inteligentný kábel sa sám reguluje, preto je prevádzka úsporná.
  • Jednoduchá a rýchla inštalácia zaisťuje skracovanie kábla presne podľa Vašej potreby.
  • Možnosť inštalácie vnútri i na vonkajšej strane rúry.

Jednoduchý návrh:

Všetko jednoducho zistíte v tabuľke tepelných strát potrubia. Podľa priemeru potrubia, hrúbky izolácie a maximálnej mínusovej teploty okolia odčítajte tepelnú stratu potrubia W/m. Podľa tepelnej straty potrubia si potom jednoducho vyberte vhodný kábel s potrebným výkonom W/m.

Najpoužívanejšie samoregulačné káble pre ochranu potrubia:

Line™Samoreg10W/10°C

Samoregulačný kábel s výkonom 10 W/m pri 10 °C, alebo Line™SamoregF10W/10°C *. Písmeno F znamená fluórpolymérovú (teflonovú) izoláciu. Kábel je vhodný do agresívneho prostredia.

Line™ Samoreg25W/10°C

Samoregulačný kábel s výkonom 25 W/m pri 10 °C, alebo Line™SamoregF25W/10°C *.

SADA 03 - Samozmršťovacia spojka a koncovka

sa používa na spájanie samoregulačného kábla a prívodného elektrického vodiča a ukončenie kábla. Touto sadou môžeme spojiť i dva kratšie samoregulačné káble. Nie je povolená do výbušného prostredia.

Pre návrh optimálnej regulácie kontaktujte nášho špecialistu značky teplá podlaha.

Ideálny termostat určený na ochranu potrubia: